+
وب سایت کافه انگیزه
تازه ها

وب سایت کافه انگیزه

به افتخار دیوانه‌ها! به افتخار آدم‌های عجیب و متفاوت، سرکش‌ها و دردسرسازان، قطعه‌های ناجور پازل. کسانی که دنیا را جور دیگری می‌بینند و به قواعد علاقه‌ای ندارند، به وضع موجود نیز قانع نیستند. می‌توانید صحبت‌هایشان را نقل قول کنید یا با آنها مخالف باشید ...