» » استارتاپ های موفق
+
35 درس انگیزشی و کارآفرینی از جک ما و علی بابا
داستان موفقیت » کسب و کار

35 درس انگیزشی و کارآفرینی از جک ما و علی بابا

یکی از رموز موفقیت، آموختن از کسانی است که قبل از ما مسیر موفقیت را طی کرده اند و اطلاع از سرگذشت ایشان و پیروزی‌ها و شکست‌ها و نحوه برخورد ایشان با مسائل و مشکلات در طی این مسیر، بسیار آموزنده و راهگشا خواهد بود و ضمن اینکه مانع تکرار آن اشتباهات می‌شود سرعت ...