» » کافه انگیزه
2
فیلم انگیزشی در جستجوی خوشبختی The Pursuit of Happyness
انگیزه و موفقیت » فیلم و کتاب

فیلم انگیزشی در جستجوی خوشبختی The Pursuit of Happyness

هنگامی که صحبت از فیلمهای انگیزشی باشد قطعا فیلم در جستجوی خوشبختی The Pursuit of Happyness یکی از گزینه های اصلی مورد توصیه خواهد بود. این فیلم روایت خرده فروش سیار نوعی اسکنر پزشکی است که در وضعیت اقتصادی بسیار بدی گیر افتاده ولی دست از تلاش بر نمی‌دارد و ...
+
وب سایت کافه انگیزه
تازه ها

وب سایت کافه انگیزه

به افتخار دیوانه‌ها! به افتخار آدم‌های عجیب و متفاوت، سرکش‌ها و دردسرسازان، قطعه‌های ناجور پازل. کسانی که دنیا را جور دیگری می‌بینند و به قواعد علاقه‌ای ندارند، به وضع موجود نیز قانع نیستند. می‌توانید صحبت‌هایشان را نقل قول کنید یا با آنها مخالف باشید ...